6.6 KV / 11 KV / 33 KV / 400 KV Line ႏွင္႔ ဆက္စပ္ ပစၥည္း မ်ားကို လက္လီလက္ကား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ "ေက်းရြာမီးလင္းေရး" အတြက္ အထူးႏႈန္းျဖင္႔ ညိႈႏိႈင္းေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

GI Wire

GI Wire
GI Wire
GI Wire
GI Wire
GI Wire
GI Wire
GI Wire
GI Wire
GI Wire
GI Wire
GI Wire
GI Wire