6.6 KV / 11 KV / 33 KV / 400 KV Line ႏွင္႔ ဆက္စပ္ ပစၥည္း မ်ားကို လက္လီလက္ကား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ "ေက်းရြာမီးလင္းေရး" အတြက္ အထူးႏႈန္းျဖင္႔ ညိႈႏိႈင္းေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

GI Wire

 • GI Wire
  GI Wire
  GI Wire
 • GI Wire
  GI Wire
  GI Wire
 • GI Wire
  GI Wire
  GI Wire
 • GI Wire
  GI Wire
  GI Wire